Telemix er en lokal servicetilbyder med 30 års erfaring. Vi tilbyr egne internettløsninger, infrastruktur og sikkerhetsløsninger. Vi drifter nettverk, fiber og trådløse nett.

Våre kontorer er i Mellomvika 13, Mo i Rana

Vi sees!

Lokal Internettleverandør

Tilgang til Internett, er i dag blitt en selvfølgelighet, og etter hvert et krav fra samfunnet at vi har det. Telemix så straks problemer med å kunne tilby alle kunder i perifere strøk, internett via kjente kanaler og tilbydere. Så vi starte like godt opp vårt eget internett for de som ikke får nett fra andre. Vi har etter hvert bygd opp flere sendepunkter som dekker flere områder på Helgeland. Interessen og etterspørselen er stor, og vi planlegger videre utbygging fortløpende. Ta kontakt for å se om vi kan levere nett til deg.

Tilgjengelighet og redundans

I vår moderne tid, er tilgang til internett essensiell. De fleste bedrifter er totalt avhengig av tilgang til Internett hele dagen, med mail, bestillinger, tilgang til informasjon og dokumentasjon. Feil kan og vil oppstå, og da er det viktig for deg å være rustet og klar for å unngå nedetid for ditt firma. Telemix har kunnskapen og teknologien til å opprettholde internettilgangen konstant, med backupløsninger, der vi benytter flere internettleverandører samtidig på forskjellige plattformer. Hvis en faller ut, overtar en ny og sørger for at du er på nett 24/7.

Alarm, adgang og overvåkning

Vi utsettes stadig for mer kriminalitet i hverdagen. Det kan være innbrudd og tyveri, samt ran og overfall. Telemix har lang erfaring med alarm, kameraovervåkning og adgangskontroll. Vi hjelper til å sikre dine verdier og trygger hverdagen til dine ansatte

p
Slapp av, vi hjelper deg med det tekniske, slik at du kan konsentrere deg om å gjøre jobben din i stedet.